marketingové služby v oblasti výzkumu trhu
pozadí kontaktů RMDK marketing s.r.o.

Kontakty

RMDK marketing s.r.o.
Komenského 774
763 12 Vizovice

tel.: +420 604 164 242
email: rmdkmarketing@seznam.cz
web: www.rmdkmarketing.cz

IČO: 26246741
DIČ: CZ26246741

marketing

Výzkum trhu

Konkrétní produkty marketingového výzkumu trhu, které společnost RMDK marketing s.r.o. realizuje, představují:

 • průzkumy nákupního chování a nákupních zvyklostí spotřebitelů,
 • průzkumy vnímání a výrobkových preferencí spotřebitelů,
 • pre-testy a post-testy reklamy, reklamních kampaní, nových výrobků,
 • testy cenové citlivosti u nových výrobků,
 • průzkumy znalosti a image obchodní značky,
 • výzkumy maloobchodního prostředí,
 • audity maloobchodu v oblasti složení sortimentu a cenových nabídek,
 • mystery shopping,
 • průzkumy vlivu metod podpory prodeje,
 • průzkumy konkurence,
 • produktové marketingové studie.

Společnost RMDK marketing s.r.o. disponuje celorepublikovou sítí tazatelů, kteří jsou individuálně proškolováni na konkrétní tazatelskou práci a procházejí průběžnou i zpětnou kontrolou práce.

Obchodním partnerům zaručujeme formální a logickou kontrolu dat při zpracování dotazníků, v případě zjištění chybovosti dat u jednoho tazatele pořizujeme nová vstupní data jiným tazatelem. Na přání jsme schopni garantovat osobní kontrolu tazatelů při práci s respondenty supervizorem nebo adresnou zpětnou kontrolu vzorku respondentů.

Mezi nejčastěji aplikované metody v praxi společnosti RMDK marketing s.r.o. patří:

Fieldresearch
pozorování v přirozené situaci
laboratorní výzkum
výzkum veřejného mínění
panelový výzkum
hloubková interview (in-depth interview)

Deskresearch

Ověřování trhu a zkušební marketing
- na zkušebním trhu
- na experimentálním trhu
- na minitrhu (minitestování)

Perception Research
test cenové citlivosti
testování konceptu, produktu, značky, reklamy
skupinové diskuze (focus group disscussion)
hloubková interview (in-depth interview)
tržní testy (as marketed)
monadický test

Tip: Poznejte skutečné vnímání Vašich zákazníků a posilte jejich věrnost novou aktivitou!

 
 
©2023 www.rmdkmarketing.cz developed by o-design ©